본문 바로가기 대메뉴 바로가기

SEO
CHEON Sinsung-ri

Bảo tàng tài nguyên sinh vật biển quốc gia

HOME Du lịch Bảo tàng tài nguyên sinh vật biển quốc gia

Bảo tàng tài nguyên sinh vật biển quốc gia

"Bảo tàng tài nguyên sinh vật biển quốc gia"

Viện bảo tàng tài nguyên gồm 3 tòa kiến trúc từ tầng hầm B1 cho tới tầng 4 là Tòa nghiên cứu, tòa triển lãm và tòa giáo dục, thực hiện chương trình thí điểm triển lãm 7500 tiêu bản sinh vật biển. Tạo hình tài nguyên sinh vật biển ở trung tâm tầng 1 là biểu tượng của Bảo tàng và triển lãm 5100 tiêu bản ngâm nước của các loài sinh vật biển sống tại Hàn Quốc. Khách tham quan có thể sử dụng công cụ tìm kiếm tiêu bản sinh vật biển được triển lãm để quan sát trong thực tế.

  • 1somenail img
  • 2somenail img
  • 3somenail img
  • 4somenail img
  • 5somenail img
  • 6somenail img
  • 7somenail img
이전 다음