본문 바로가기 대메뉴 바로가기

SEO
CHEON Sinsung-ri

Lễ hội bạch tuộc hoa sơn trà

HOME Lễ hội & Lễ hội văn hóa Lễ hội Lễ hội bạch tuộc hoa sơn trà

Lễ hội bạch tuộc hoa sơn trà

  • 1somenail img
  • 2somenail img
  • 3somenail img
  • 4somenail img
festival_deco

"Lễ hội bạch tuộc hoa sơn trà"

Lễ hội vừa ngắm hoa sơn trà vừa thưởng thức món ăn chế biến từ bạch tuộc vào thời điểm hoa sơn trà nở rộ và vào mùa đánh bắt bạch tuộc.