본문 바로가기 대메뉴 바로가기

SEO
CHEON Sinsung-ri

Số điện thoại hướng dẫn du lịch 1330

HOME Thông tin du lịch Số điện thoại hướng dẫn du lịch 1330

Số điện thoại hướng dẫn du lịch 1330

About Center img

1330 là số điện thoại đại diện hướng dẫn du lịch của Hàn Quốc. Số điện thoại hướng dẫn du lịch 1330 là số điện thoại đại diện của Hàn Quốc để hướn dẫn thông tin cho các khách du lịch trong và ngoài nước.

Tổ chức du lịch Hàn Quốc là cơ quan điều hà nhsố điện thoại hướng dẫn du lịch 1330 cung cấp những thông tin đa dạng về du lịch Hàn Quốc cho khách du lịch trong và ngoài nước. Số điện thoại hướng dẫn du lịch 1330 không chỉ cung cấp những thông tin du lịch hữu ích cho một chuyến đi thuận lợi tại Hàn Quốc mà còn cung cấp cả dịch vụ phiên dịch du lịch để giảm thiểu bất tiện ngôn ngữ cho du khách nước ngoài cùng dịch vụ tư vấn khó khan du lịch. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang nỗ lực hết mình đê nang cao chất lượng dịch vụ khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ thông tin After. Số điện thoại hướng dẫn du lịch 1330 của Tổ chức du lịch Hàn Quốc đang nỗ lực thực hiện vai trò và chức năng của trung tâm tư vấn công cộng.

Cung cấp dịch vụ thông tin du lịch

Giới thiệu chi tiết tất cả các thông tin cần thiết về du lịch như điểm thăm quan, giao thông, chỗ trọ, lễ hội, thông tin chương trình v.v…

Đàm thoại bằng tiếng Hàn cùng 3 ngoại ngữ chủ yếu là tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung. Không chỉ hướng dẫn du lịch bằng tiếng Hàn cho người dân Hàn Quốc mà còn hướng dẫn thông tin cũng như hỗ trợ dịch vụ phiên dịch du lịch bằng tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung.

Cung cấp thông tin tổng hợp One-Stop cho khách nước ngoài

Khi du khách nước ngoài cần thông tin về xuất nhập cảnh, sự cố an toàn, y tế, trị an, thông báo sự cố du lịch….kết nối với các cơ quan hữu quan như cơ quan pháp lý 1345, Sở cảnh sát PCCC 119, Trung tâm khai báo sự cố du lịch của Tổ chức du lịch Hàn Quốc … đồgn thời cung cấp thông tin dịch vụ hướng dẫn tổng hợp