본문 바로가기 대메뉴 바로가기

SEO
CHEON Sinsung-ri

Viện sinh thái quốc gia

HOME Du lịch Viện sinh thái quốc gia

Viện sinh thái quốc gia

"Viện sinh thái quốc gia"

Không gian giáo dục triển lãm nghiên cứu sinh thái chất lượng cao Viện sinh thái quốc gia là không gian giáo dục triển lãm nghiên cứu sinh thái chất lượng cao cho phép tham quan, trải nghiệm không chỉ hệ sinh thái của bán đào Hàn mà còn cả 5 đới khí hậu trên thế giới như nhiệt đới, sa mạc, Địa Trung Hải, ôn đới, hai đầu cực và các loại động thực vật sinh trưởng tại đó nữa. Dẫn đầu trong các nghiên cứu sinh thái của Hàn Quốc và trên thế giới nên tính cạnh tranh cao, mở ra cánh cửa trải nghiệm và học tập đa dạng về hệ sinh thái cho người dân trong nước, tạo dựng ý thức môi trường đúng đắn và ý thức bảo vệ môi trường.

  • 1somenail img
  • 2somenail img
  • 3somenail img
  • 4somenail img
이전 다음