본문 바로가기 대메뉴 바로가기

SEO
CHEON Sinsung-ri

Điểm tụ cư của chim di trú trên đê sông Geum

HOME Du lịch 8 cảnh Seocheon Điểm tụ cư của chim di trú trên đê sông Geum

Điểm tụ cư của chim di trú trên đê sông Geum

"Điểm tụ cư của chim di trú trên đê sông Geum"

Cửa sông Geum – thiên đường của các loài chim di trú nằm ở điểm hòa mình vào biển Hoàng Hải của dòng sông Geum – một trong 4 con sông lớn của Hàn Quốc khi chảy qua tỉnh Chungcheong. Tại nơi sông Geum dài trêm 400 dặm chảy vào biền Hoàng Hải này, cứ mỗi năm khi mùa đông tới có thể bắt gặp hàng 50 vạn con với khoảng 400 loài chim di trú. Đây là nơi trú đông của các loài vịt và loài ngỗng trời như thiên nga, mòng két, vịt cổ xanh, ngỗng thiên nga…và là khu vực sinh thái quan trọng đối với các loài thủy điểu.

Xung quanh cửa sông Geum, với những dải đất rộng và nguồn tài nguyên thủy sản cùng tài nguyên nước dồi dào, từ đê sông Geum trải dài tới bãi lau sậy huyện Sinseong, trong rừng lau tha thướt, hàng vạn con chim di trú dừng chân và dễ dàng tìm kiếm thức ăn nên nơi đây chính là môi trường tự nhiên của tạo hóa dành làm nơi kiếm ăn của chim di trú. Ngoài ra, cửa sông Seocheon là nơi tốt nhất để ngắm nhìn chim di trú do có thể dễ dàng bắt gặp chim di trú ở cự li gần nên đây cũng là khu vực sinh thái quan trọng cần được bảo tồn mang tầm quốc tế.

  • 1somenail img
  • 2somenail img
  • 3somenail img
  • 4somenail img
  • 5somenail img
이전 다음