본문 바로가기 대메뉴 바로가기

SEO
CHEON Sinsung-ri

Núi Wolmyeong

HOME Du lịch Núi của Seocheon Núi Wolmyeong

Núi Wolmyeong

"Núi Wolmyeong"

Là cứ điểm quân sự quan trọng nằm phía Tây quận Seocheon trong thời Ungjin-Sabi của Baekjea. Đây là vùng cửa ngõ quan trọngvà là vựa lúa để giữ được thành Sabi bao gồm toàn bộ vùng Seocheon trong đó bao gồm cả Kibeolpo mà ngày nay là vùng Janghang dưới triều vua cuối cùng của nhà Baekjae. Là vùng đất đầy hứa hẹn cung cấp đất phù sa rộng lớn lúc bình thời, và đóng vai trò phòng tuyến Magino trong nghệ thuật quân sự khi có thế lực ngoại xâm xuất hiện với hệ thống núi non, thung lũng. Để minh chứng cho sự thực này, trong quận Seocheon ngày nay còn lại nhiều đài gác trong núi từ thời Baekjae. Không chỉ là đài gác Geonji tại huyện Hansan được phỏng đoán là cứ điểm phong trào phục hung Baekjae nhằm xây dựng lại vương triều Baekjae vốn bị diệt vong bởi Đội quân liên hợp Nadang, đài gác Namsan nằm tại làng Seocheon, mà còn đài gác Buldanggok, tườgn thành Kwanjeokgok ở huyện Biin v.v…đều được biết tới là những đài gác của Baekjae. Trong số những đài gác này thì đài gác Kwanjeokgok ở huyện Biin có thể quan sát khu đồi núi phía Đông Bắc cho tới tận đảo Anmyeon ngoài biển Hoàng Hải ở phía Đông Bắc cũng như vùng phía Tây Nam của biển Hoàng Hải, như vậy, chỉ cần nhìn qua cũng đủ thấy tính chất trọng điểm quân sự của đài gác này. Đài gác này nằm trên núi Wolmyeong (289m). Người dân địa phương thường tự hào về núi Wolmyeong như là một trong số các danh thắng của quận Seocheon, và núi tuy không cao nhưng khi leo lên đến đỉnh có thể trông thấy toàn bộ huyện Biin, ngắm toàn cảnh trải rộng từ Seonam đến Seobuk của biển Hoàng Hải cùng đường bờ biển dạng răng cưa của Seocheon.

  • 1somenail img
  • 2somenail img
  • 3somenail img
  • 4somenail img
  • 5somenail img
이전 다음