본문 바로가기 대메뉴 바로가기

SEO
CHEON Sinsung-ri

Tự viện văn hiến

HOME Du lịch 8 cảnh Seocheon Tự viện văn hiến

Tự viện văn hiến

"Tự viện văn hiến"

Tự viện văn hiến là nơi thờ phụng bài vị và là nơi đàm đạo học thuật của thầy giáo Lee Saek, là dạng văn miếu 2 tầng, 6 gian, bao gồm Jeonsacheong để bảo quản đồ thờ cúng, Tam môn trong – ngoài, Hyojeongsa, Lee Saek Sindobi, Lee Jong Deok Hyohaengbi.

Năm 1871 (năm Gojong 8), tự viện văn hiến bị phá giỡ bởi lệnh phế bỏ tự viện của Hưng Tuyên Đại viện quân, năm 1891 được dựng đền thờ và thờ cúng trên nền đất cũ. Năm 1969, tự viện được phục dựng lại ở vị trí hiện nay do áp lực từ công luận địa phương và giới tri thức. Sau này, thep Kế hoạch sự án xây dựng Làng lịch sử truyền thống tự viện văn hiến của Chính phủ HQ và quận Seocheon nên trong vòng 5 năm kể từ năm 2007, tự viện được tái cấu trúc lại và đến năm 2013 thì hoàn thiện thành một tòa kiến trúc như truyền thống.

  • 1somenail img
  • 2somenail img
  • 3somenail img
  • 4somenail img
  • 5somenail img
이전 다음